maandag, juli 13, 2020

Contact

Marja van den Berg
Hongarenburg 222
2591 XH Den Haag

070 3479914
marja_vdberg58@hotmail.com

aangesloten bij  FAGT: 98094 en RBCZ: 143015
KVK nummer: 27311106
Zorgverleners nummer: 90(0)03760
A.G.B. code: 90024884

Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Geschillencommissie: Deze voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Praktijk Kundalini Health is aangesloten bij Quasir indien u klachten heeft.

Back To Top